Заборавена лозинка Нов корисник
почетна За нас АКТИВНОСТИ HR Награди Галерии Е- ВЕСНИК на МАЧР HRM статии КОНТАКТ

Brochure - „Young professionals! Say no to Bullies!!!”

HR Политики и практики во ИКТ компании

EAPM

МАЧР е полноправен член на Европската асоцијација за човечки ресурси (EAPM)
Следете ги случувањата во националните HR асоцијации ширум Европа преку веб страницата на ЕАПМ:  www.eapm.org 

МАЧР е стручно, невладино, непартиско и непрофитно здружение на граѓани формирано на 22 април 2009 година, заради вршење на дејности и активности поврзани со развојот на работната сила, промоција на управувањето со човечките ресурси, како и унапредување на професијата менаџмент на човечки ресурси.
Поднеси предлог- иницијатива
се наоѓате во:За нас
За нас

Дел од активностите на асоцијацијата

• Промовирање и поттикнување на соработка, медиум преку кој сите корисни информации ќе им бидат достапни на членовите.

• Промовирање, поддршка и заштита на највисоките професионални работни стандарди во професијата, формулирање на етички и процедурални стандарди за работа: развој, промовирање и следење и работните стандарди во практиката.

• Учество во проекти, правење анкети, извештаи и нивно објавување; објавување на билтени, извештаи, книги, видеа, ЦД, електонски медиуми и останати материјали.

• Поттикнување и развој на партнерски однос со формалниот образовен систем и со академската заедница со цел доделување школарини, стипендии, награди и други грантови.

• Учество на образовни настани и презентација на сертификати, лиценци, награди и сл.

• Организирање на специјални настани, саеми, организирање или учество на  предавања, конференции, работилници, обуки, семинари кои се од интерес на членовите.

• Проучување, иницирање, промовирање и лобирање за подобрувања или измени на легислативата во интерес на дејноста што Асоцијацијата за човечки ресурси ја промовира и заштитува;

• Асоцијацијата ќе настапува како арбитер во решавањето спорови меѓу членовите и ќе ги поддржува и штити интересите на членовите во односите со јавноста;

• Споделување на знаења, давање консултации, детални информации и алатки.

• Обезбедување на наставни, консултативни и други услуги за членството на локално, национално и меѓународно ниво заради континуиран професионален развој.

• Преземање на сите законски работи потребни за остварување на овие цели.

 

Телефон за контакт: +389 78 389 277
Е -mail адреса: contact@mhra.mk,
Адреса: Ул. 810 бр.2, 
               1000 Скопје 
               Република Македонија

Во МАЧР членството е индивидуално и Асоцијацијата е отворена за секој поединец чијашто  сегашна или идна професија е работа и менаџмент со човечките ресурси...

ПРИЈАТЕЛИ НА МАЧР

 

 


Е-весник
внеси e-mail адреса:
Кон врвот Мапа на сајтот За нас Контакт Форум Станете член