Е-Весник на МАЧР

Електронското списание „Човечки капитал“ е создадено од членовите на МАЧР и е наменето за нив и за пошироката јавност, обработувајќи содржини од областа на менаџмент на човечките ресурси. Ве повикуваме вашите коментари, ставови и истражувања да ги споделите со нас со пишување статии и текстови на актуелни теми од областа. Вашите содржини може да ги испратите на contact@mhra.mk. Сите доставени текстови ќе бидат разгледани со должно внимание, од страна на Редакцискиот одбор на "Човечки капитал"!Актуелности

18. издание на е-весникот ,,Човечки капитал”

Македонската асоцијација за човечки ресурси Ви го претставува 18. издание на е-весникот посветен на професијата менаџмент со човечки ресурси, „Човечки капитал“

Прочитај повеќе

16. издание на е-весникот ,,Човечки капитал”

Македонската асоцијација за човечки ресурси ви го претставува 16. број на е-весникот посветен на професијата менаџмент со човечки ресурси - „Човечки капитал“.

Прочитај повеќе

12. издание на е-весникот ,,Човечки капитал”

Македонската асоцијација за човечки ресурси ви го претставува 12-от број на е-весникот посветен на професијата менаџмент со човечки ресурси - „Човечки капитал“.

Прочитај повеќе

Е-весник „Човечки капитал“ бр. 11

Ви го претставуваме 11-от број на единствениот е-весник посветен на професијата менаџмент со човечки ресурси - „Човечки капитал“.

Прочитај повеќе

Повик за пишување на статии во 11-тиот број на весникот “Човечки капитал“

Доследни на досегашните практики, Македонската асоцијација за човечки ресурси и во овој број на е-весникот им нуди можност на своите членови да го дадат својот придонес во содржинскиот дел на „Човечки капитал“.

Прочитај повеќе

Е-весник „Човечки капитал“ бр. 10

Ви го претставуваме новиот број на единствениот е-весник посветен на професијата менаџмент со човечки ресурси - „Човечки капитал“. Прочитајте повеќе за досегашните и идните активности на МАЧР, погледнете го интервјуто со Јана Репаншек - директор на Center of Excellence in Finance, Словенија, прочитајте ги поучните статии од нашите ценети членови и дознајте што се случува во полето на менаџмент со човечки ресурси преку статиите коишто ги издвоивме за вас.

Прочитај повеќе

Е-весник "Човечки капитал" бр.9

Линк за пристап до е-весник бр. 9

Прочитај повеќе

Е-весник „Човечки капитал“ бр.1

Линк за пристап до е-весник бр.1 во .pdf формат

Прочитај повеќе