HR истражувања

Извештај од Boston Consulting Group за 2013!!! - Македонија за прв пат на HR мапата на Европа!

 
Прочитај повеќе

Истражување за ставовите и интересите на македонските професионалци во врска со програма за сертифи

 
Прочитај повеќе