HR истражувања

Прашалник за истражување на вработливоста на младите во Република Македонија

Прашалник за истражување на вработливоста на младите во Република Македонија

 
Прочитај повеќе

Извештај од Boston Consulting Group за 2013!!! - Македонија за прв пат на HR мапата на Европа!

 
Прочитај повеќе

Истражување за ставовите и интересите на македонските професионалци во врска со програма за сертифи

 
Прочитај повеќе